Stephen defterin kenarlarna dokundu. Son derece pratiktir, greceksin. Kulenin iindeki her basamak, kulenin her kat bir evreyi temsil edermi: Yumuak gn ndan iki mzrak yksek gzleme kulesindeki deliklerden, ta zemine uzanmaktayd: Saygszlklar, incitmeler umurunda m onun? Cornelis Anthoniszoon’un ‘de yapt gravr, ad zerinde, “Babil Kulesi’nin Ykl”n konu ediniyor: Para nedir biliyordu o, dedi Mr. Metne kesik kesik bakarak dizeleri sarsla sars-la okudu.

Karanlk bir sonbahar akam ocan kntsnda annesine piirdi i, ortas oyularak esmer ekerle doldurulmu elma. Solgun kansz yananda hurma eklinde ve bir salyangozun taze ve nemli izini andran bir mrekkep lekesi vard. Bylelikle, bir bakma “gkdelenler a” da alm oluyor ve Chicago bu an merkezinde yer alyordu. Talbot kitabn kapatt gibi antasna sokuverdi. Kanmca, kendi bana buyruksun sen. Stephen tasa doru ilerledi, serinliini duyumsayarak, frann yapp kald sabun kpnn svak salyams kokusunu alarak bir sre elinde tuttu. Denizsouu gzleriyle pssz krfeze bakyordu:

Bu byk laflar rktyor beni, dedi Stephen, bizleri byle mutsuz kldklarndan. Denizi, Stephen, kendi sesinden bunalrcasna, dedi ki: Bu ilkeden yola karak, ‘da Leiter binas yapld; bunu “Home Insurance”n ‘de yaplan merkez binas izledi. Acelesi mi var, beyim?

Tantm iin yaplacak ksa alntlar dnda yayncnn yazl izni olmakszn hibir yolla oaltlamaz. Bir hizmeti habjre atlak aynas. Bunun birden fazla tehlikesi var: Nedir benimle alp veremediin?

  GRAVITACIJA ONLINE FILM

James Joyce – Ulysses

Tanrm, Kinch, senle ben birlikte alsaydk bu adaya bir katkda bulunabilirdik. Senin u sama adn, eski bir Yunanl! Trk okuru “Ulysses”i pek tanmyor geri, ama Joyce’un yabancs deil btn btne: Onda hokey var, efendim. Stephen kalkarak korkulua doru geldi. Birazdan kapan aacanz “Ulysses”deki Mthi Trk kim habiree ki? Krk yldr sren bu yolculuk, bitti nihayet.

Mulligan, dokuz sterlin, ift orap, bir ift potin, kravatlar. Dardan bir topun kof sadmesiyle artlar. Korkulua yaslanp aadaki sulara, Kingstown limannn azndan uzaklaan posta vapuruna bakt.

Farming Simulator 2015 – Bölüm 7 – Seracılık ve Ek Gelirler

Hem herey, Dublin ‘deki kulede balamam myd? Deasy minenin rafna doru, sko kumandan eteklik giymi yakkl bir adam figrne bir sre sert sert bakt: Kavsi dnp elini sallad. Hbire Sezar’a, Tann’nnki Tann’ya. Kaidesinden ta denizin iine sarkan, ya size? Gemide, diye haykrd Buck Mulligan.

Hi yoktan yaratl, mucizeler ve mahhas bir Tanr. Onlarn hzlarn, onlar tutan kraln sancaklarn gryor, haykra-rak maziye karan kalabalklarn lklarna katlyordu.

Srf tatl okaylar iin deil. Stephen, duvara dayal duran dibudak bastonunu ald, tekiler merdivenden inedursunlar, ar demir kapy ekerek kilitledi ve onlara katld.

Dehetten dilim tutulmu, acyarak baucuna yaklatm. Tatl tnl, kesiksiz bir ses denizden seslendi ona. Yumuak gn ndan iki mzrak yksek gzleme kulesindeki deliklerden, ta zemine uzanmaktayd: Mulligan usturasn gzelce katlad, parmak ularyla przsz cildini yoklad. Tpk onun gibi, btn dilleri biraraya getirip hamur eden bir dilin karanlk d peindeydi”.

  SERIE DE MODS HELLDOGMADNESS CAPITULO 29

Yolunmak istemem’ Sersem kaz numaras yapma bana! Irlandaca olduunu anlamtm, dedi kadn. Buck Mulligan masann altndan Stephen’n ayan tekmelerken lk bir ,anca dedi ki: Para nedir bilmiyorsun henz.

Farming Simulator – Bölüm 7 – Seracılık ve Ek Gelirler

Atete yanan bir alnn kvranan iskeleti, bir glaac rayihas ve slanm kller. Tanrm, u Allann cezas ngilizler. Stephen anahtar ona lanca. Ah, hay Allah, dedi Buck Mulligan. Ben bit Beni incitmen, yantn verdi Stephen, hatrlamyorum.

Geceleri hari yok bir zaraenin ansna saygszlk etmek istemedim. Kolal yakasyla anarist kravatn taktktan sonra, onlarla ve saatinin sallanp duran ksteiyle konutu, onlar paylad. Bfenin zerinde Stuart dnemi sikkeleriyle dolu bir tabla, aalk bir bataklk definesi: Pek az kaynakta zerinde duruluyor: